RGB_TIEN_POZITIV

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

Služby a poradenstvo v oblasti reputačného manažmentu a public relations pre KOMUNÁLNU poisťovňu (2016 – 2020).

Služby a poradenstvo v oblasti public relations pre VÚB banku a Nadáciu VÚB (2010 – 2015).

Služby a poradenstvo v oblasti public relations pre VÚB banku a Nadáciu VÚB (2010 – 2015).

PR aktivity a vzťahy s médiami (2006 – 2008).

Služby a poradenstvo v oblasti public relations pre VÚB banku a Nadáciu VÚB (2010 – 2015).

Služby a poradenstvo v oblasti public relations (2011 – 2016).

GSMART

PR aktivity a vzťahy s médiami (2013 – 2014).

Zabezpečenie kompletného servisu media a public relations vrátane komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí (2006 – 2011).

Zabezpečenie kompletného servisu media a public relations (2008 – 2010).

Agentúra pracovala pre alternatívneho telekomunikačného operátora v rokoch 2008 – 2012 a 2013 – 2015. Pre spoločnosť BENESTRA zabezpečovala poradenstvo v oblasti strategickej komunikácie a vzťahov s médiami.

PR aktivity a vzťahy s médiami (2010 – 2015).

Poradenstvo a služby v oblasti public relations (2016 – 2020).

Komplexné poradenstvo a služby v oblasti komunikačnej stratégie, media relations a produktovej komunikáci (2008 – 2020).

Rozširovanie radov milovníkov kníh do ucha a zabezpečovanie vzťahu s médiami. (2014 – 2020).

Poradenstvo v oblasti public relations, správa sociálnych sietí a vzťahy s médiami (2012 – 2018).

Arthur media bolo PR agentúrou značky SodaStream 9 rokov a zabezpečovalo služby a poradenstvo v oblasti public relations.

Arthur media spolupracovala so značkou Catler 5 rokov a zabezpečovala pre ňu PR komunikáciu a správu sociálnych sietí.

Arthur media pracovala pre značku SAGE dva roky a zabezpečovala pre ňu komplexné poradenstvo a služby v oblasti komunikačnej stratégie, media relations, produktovej komunikácie a sociálnych sietí.

Krízová komunikácia privatizácie bratislavského a košického letiska (2005 – 2006).

PR aktivity, vzťahy s médiami a krízová komunikácia počas pôsobenia spoločnosti na slovenskom trhu (2009 – 2010).

Zabezpečenie kompletného servisu media relations a pokrytie aktivít tlačového hovorcu pred spustením mýtneho systému na Slovensku (2008 – 2009).

Zabezpečenie kompletného servisu media a public relations (2011 – 2013).

PR aktivity a vzťahy s médiami (2010 – 2013).

Služby v oblasti strategickej a krízovej komunikácie, ako aj konzultácie v oblasti media relations (2014 – 2015).

PR aktivity a správa sociálnych médií (2013 – 2015).

PR aktivity a vzťahy s médiami (2010 – 2015).

PR aktivity a správa sociálnych médií (2013 – 2015).

Služby a poradenstvo v oblasti public relations (2015 – 2016).

Služby v oblasti public relations pre spoločnosť (2016).

Služby a poradenstvo v oblasti komunikačných stratégií a public relations (2018 – 2020).

Vzťahy s médiami a strategická komunikácia (2015 – 2021).

Služby v oblasti public relations (2013 – 2022).

Služby v oblasti public relations (2021).

© 2004 – 2023 Arthur media, s.r.o. Všetky práva vyhradené