Naše služby.

Vy máte predstavu o budúcnosti vašej spoločnosti, my naplánujeme ako ju dosiahnuť. Či už chcete zvýšiť povedomie o spoločnosti alebo produkte, na mieru vám pripravíme návrh komunikácie smerom k médiám, verejnosti, ale aj zamestnancom či partnerom.

Súčasťou komunikačnej stratégie môže byť plán komunikácie v médiách, udržiavanie vzťahov s médiami, správa sociálnych sietí, spolupráce s influencermi či rôzne spoločensky zodpovedné aktivity. Je len na vás, ktoré služby našej PR agentúry si vyberiete.

Názor verejnosti je dôležitý – nielen pre našich klientov, ale aj pre nás. Preto využívame všetky dostupné prostriedky na to, aby sme ho zistili a následne pomohli klientom zabezpečiť prípadné vylepšenie vybraných služieb, produktov či procesov. Radi vám navrhneme stratégiu reputačného manažmentu, vrátane budovania vzťahov s definovanými cieľovými skupinami i prevencie krízovej komunikácie.

Sociálne siete zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní dobrých vzťahov s verejnosťou. Postaráme sa o váš Facebook, Instagram či LinkedIn a naplánujeme ich rozvoj v dlhodobom horizonte.

Správa sociálnych sietí zahŕňa tvorbu obsahu na jednotlivé platformy na základe aktuálnych trendov, udržiavanie vzťahov s fanúšikmi, a teda odpovedanie na správy, komentáre, recenzie či pozývanie nových fanúšikov. Súčasťou je aj nastavovanie reklám i reportovanie a analyzovanie doterajších výsledkov.

Informujeme novinárov o tom, čo sa u vás deje. Nepravdivé a neúplné informácie, ktoré sa často k médiám dostanú, môžu vyvolať negatívny dojem. Organizovaním rôznych typov mediálnych podujatí tomu predídeme, a zároveň zabezpečíme dobré vzťahy s novinármi.

Naša PR agentúra zabezpečuje full servis v oblasti vzťahov s médiami, ako príprava tlačových správ, natívnych článkov, advertorialov a pod.; kompletné zabezpečenie tlačových konferencií, špeciálnych podujatí pre novinárov či neformálnych stretnutí so zástupcami médií; a cudzie nám nie sú ani čitateľské súťaže či firemná a produktová komunikácia.

Chcete komunikovať s médiami a verejnosťou na úrovni? Pomôžeme vám komunikovať stručne, vecne a zrozumiteľne tak, aby bol váš mediálny výstup efektívny a v prospech spoločnosti.

Ako vnímajú vašu spoločnosť a jej predstaviteľov kľúčoví novinári? Zistíme to za vás. Sprostredkujeme media audity a prostredníctvom osobných štruktúrovaných rozhovorov i následnej analýzy zistíme, akú predstavu o vašej spoločnosti majú médiá.

Pravidelne sledujeme on-line i off-line mienkotvorné médiá na Slovensku. Na základe toho vieme určiť, ako komunikuje konkurencia, čo sa deje v odvetví klienta, ako ho vníma verejnosť a prispôsobiť tomu komunikáciu.

Spoločenská zodpovednosť sa stáva čím ďalej, tým viac populárnejšou vo všetkých oblastiach podnikania. Cieľom CSR aktivít je vytvoriť pozitívny dopad na širokú verejnosť alebo životné prostredie. Úlohou našej PR agentúry je, aby sa o CSR aktivitách klientov v spoločnosti hovorilo.

Základom úspechu je dobré meno spoločnosti. Postaráme sa o to, aby ho žiadna krízová situácia nepoškodila. Naším cieľom je v prvom rade „krízovkám“ predchádzať, no ak sa nejaká vo vašej spoločnosti vyskytne, budeme vám oporou.

Využívame rôzne nástroje na monitorovanie rizík, skúmame krízovú komunikáciu konkurentov, identifikujeme rizikové oblasti či témy, pripravíme vás na možné novinárske otázky a najmä reagujeme promptne a s chladnou hlavou.

Zamestnanci sú dôležitou súčasťou spoločnosti a ešte dôležitejšia je komunikácia s nimi. Práve pravidelná interná komunikácia zvyšuje dôveru i lojalitu zamestnancov a zefektívňuje procesy v spoločnosti.

Naša PR agentúra pripraví vhodný model fungovania internej komunikácie podľa vašich potrieb. Súčasťou správnej internej komunikácie môžu byť sociálne siete, časopisy či newsletter.

© 2004 – 2023 Arthur media, s.r.o. Všetky práva vyhradené